ZEELAND
Anita Ilmer zal je ontvangen op Weelweg 8 te Kerwerve , voor het geven van een mini consult van 13.00 tot 17.00 uur.

Alsmede zal zij informatie geven over haar bedrijf Chaldea. 

Je bent van Harte Welkom om langs te komen.

 Anita Ilmer , Weelweg 8    
 info@chaldea.nl    
 www.chaldea.nl